Post Danmark takster

Post Danmark takster

Forsendelse med Post Danmark takster

Hos Dansk e-Logistik erkender vi gerne, at Post Danmark er en gigant, hvad angår fragt og levering, men har du overvejet at deres takster også sættes derefter?

Faktisk varierer prisen ud fra en række forskellige faktorer, såsom om du er kunde hos dem og hvilken kundetype du er. Derudover svinger prisen naturligvis også i forhold til størrelse og vægt på de varer, du ønsker at sende.  Post Danmark takster er ikke altid de mest overskuelige, og da virksomheden sidder solidt på det danske marked, har de mulighed for at regulere deres priser inden for deres egne rimelige vurderinger. Ofte kan det ende ud i priser, der umiddelbart føles som det, der er nødvendigt at betale for ydelsen – også selv om Post Danmark takster kan synes høje.

Findes der en nemmere og bedre løsning?

Ja, det gør der. For hos Dansk e-Logistik er vi overbeviste om, at det må kunne gøres bedre og billigere for de virksomheder, der søger gode fragtpriser.

Post Danmark takster er en ting, men har du overvejet hvor meget tid, du bruger på din nuværende logistisk løsning? Har du også overvejet hvor besværlig din nuværende logistiske løsning er og hvor meget plads den kræver? Det er alt sammen typiske overvejelser, virksomheder må gøre sig i forbindelse med deres lager- og forsendelsessystemer.

Hos Dansk e-Logistik gør vi op med fordommene omkring, at den logistiske proces er besværlig og dyr. Vi sørger for, at I kan optimere jeres modtagelse- forsendelsesprocesser og gør det muligt for Jer, at spare tid og penge ved at varetage disse opgaver på jeres vegne. Vi har i adskillige år fungeret som lagerhotel for danske virksomhedsdrivende, der har fravalgt den klassiske lagerløsning og de traditionelle Post Danmark fragtpriser til fordel for en moderne pakkeløsning, der både frigiver tid og penge til virksomhedens øvrige områder.

Hvad gør Dansk e-Logistik?

Hos Dansk e-Logistik kører vi på et fuldautomatisk forsendelses- og modtagelsessystem. Det giver os 100 procent oversigt over vores store lagerareal og klart udsyn i forhold til at løse vores kunders opgaver.

Den eneste forudsætning for at vi kan varetage dit lager, er at du sender dine bestilte til vores lagerhotel. Herefter er alle processer forbundet med varemodtagelse, optællinger, ordrebekræftelser og leveringer i vores kyndige hænder. Vi sørger selvfølgelig for at holde din webshop opdateret med antallet af tilgængelige produkter, videresender ordren til vores lagersystem, plukker og pakker ordren og forsyner dine kunder med Track and Trace informationer, så de hele tiden har styr på, hvornår deres nye, spændende køb bliver leveret.

Hvad koster ydelserne?

Vores priser starter fra blot 15 kr. pr ordre (ekskl. porto), men i nogen grad afhænger prisen også af vægt, størrelse og hvilken slags indpakning, du ønsker. På den måde kan prisen både være højere eller laver.

I forhold til Post Danmark takster indeholder taksterne fra Dansk e-Logistik generelt også mange flere ydelser.

En pakke koster kun 45 kr. inklusiv:

– Porto

– Track and Trace

– Post Danmark eller GLS

– Eksklusiv omdeling

 

Et brev koster kun 28 kr. inklusiv:

– Post Danmark

– Porto

– Storbrev (50-100 g)

– Uden Track and Trace

Ordre og varemodtagelse beregnes separat til typisk mellem 0,5-2,0 kr. pr. ordre.

 

Tag endelig kontakt til os, hvis du vil have uddybet vores services eller modtage et godt tilbud.